Akcijas noteikumi „Izmēģini izvēlēto Dove kosmētikas
produktu un sajūti patiesu atšķirību!”

  1. No 2018. gada 1. februāra līdz 31. martam pērc vienu Dove vai Dove Men+Care kosmētikas produktu, jebkurā Latvijas Republikas veikalā saglabā čeku un piesakies naudas atgriešanai par pirkumu!
  2. Akcija „Izmēģini izvēlēto Dove kosmētikas produktu un sajūti patiesu atšķirību!” ir produkta izmēģinājuma kampaņa, un tās Pasūtītājs garantē, ka patērētājam ir tiesības pieprasīt naudu par Dove produkta iegādi, ja patērētājs ir izpildījis visus akcijas noteikumus.
  3. Naudas atgriešana tiek realizēta pieteikumu secībā. Akcija norisinās līdz noteiktā termiņa beigām vai līdz brīdim, kad tiks izsmelta garantēta akcijas nauda, kas sastāda 3 500 (trīs tūkstoši un pieci simti) eiro. Organizators paziņos par garantēto atgriešanas iespējamo izsmelšanu Akcijas interneta mājaslapā www.izmeginiDove.lv
  4. Dalībai Akcijā dalībniekam ir jāreģistrē pirkuma čeks vietnē: www.izmeginiDove.lv, aizpildot reģistrācijas formu, un klāt pievienojot skaidri salasāmu kases čeka bildi pilnā izmērā par nopirkto Dove produktu akcijas periodā no 2018. gada 1. februāra līdz 31. martam.
  5. Ja iesniegtā informācija atbildīs akcijas noteikumiem un reģistrācija tiks veikta korekti, naudu par pirkumu, bet ne vairāk kā 7,00 (septiņi) eiro, tai skaitā PVN, akcijas rīkotājs pārskaitīs patērētāja norādītajā personīgajā bankas kontā 14 dienu laikā pēc reģistrācijas. 
  6. Ja pircējs Akcijas laikā ir reģistrējis vairākus Dove Akcijas produktus, tad naudu atgriezīs tikai par pirmo reģistrēto pirkumu.
  7. Ja pircējs akcijas ietvaros ir reģistrējis čeku, kas norāda uz vairāku Dove Akcijas produktu pirkumu un nav norādījis, par kuru no produktiem vēlas saņemt naudas atgriešanu, tad naudu atgriezīs par lētāko no čekā uzrādītajiem produktiem.
  8. Jebkuras pretenzijas par akcijas rīkošanu vai akcijas norisi ir jānosūta ierakstītā vēstulē SIA „ZeBerry“, PVN reģ. Nr. LV 40103962577, faktiskā adrese: Eksporta iela 6-10, Rīga, LV-1010, Latvija, līdz 31.03.2018.
  9. Vispārīga informācija par Akciju būs pieejama arī pa tālruni +371 20044462 darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30 vai rakstot uz e-pastu info@zeberry.lv.