Akcijas rīkotājs:

SIA „ZeBerry“,
PVN reģ. Nr. LV 40103962577,
faktiskā adrese: Eksporta iela 6-10, Rīga, LV-1010.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā variet ar mums sazināties:
E-pasts: info@zeberry.lv
Kontakttālrunis: +371 20044462

Akcijas pasūtītājs:

SIA „Unilever Baltic LLC“,
PVN reģ. Nr. LV LV50003625111,
juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 3-10, Rīga, LV-1010.